Protokoll

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) 2018

Protokoll läsåret 2024

2024-03-19 Protokoll PTA styrelsemote

2024-02-07 Protokoll PTA styrelsemöte

Protokoll läsåret 2022 – 2023

2023-12-05 Protokoll PTA styrelsemöte

2023-11-06 Protokoll PTA styrelsemöte

2023-09-18 Protokoll-PTA styrelsemöte

2023-08-14 Protokoll-PTA styrelsemote

2023-05-29 Protokoll PTA styrelsemöte

2023-04-26 Protokoll PTA styrelsemöte

2023-03-13 Protokoll PTA styrelseprotokoll

2023-03-01 Protokoll PTA styrelsemöte

2023-01-25 Protokoll PTA styrelsemöte 

Protokoll läsåret 2021 – 2022

2022-11-09 Protokoll PTA styrelsemöte

2022-10-19 Protokoll Årsmöte

2022-10-19 Årsredovisning

2022-10-04 Protokoll PTA styrelsemöte

2022-08-31 Protokoll PTA styrelsemöte planeringsmöte Autumn Fair

2022-05-31 Protokoll PTA styrelsemöte

2022-05-04 Protokoll PTA styrelsemöte via Teams

2022-04-20 Protokoll PTA styrelsemöte på IES

2022-02-09 Protokoll PTA styrelsemöte

2022-01-26 Protokoll PTA styrelsemöte principal

2022-01-04 Protokoll PTA styrelsemöte 

2021-08-25 Protokoll styrelsemöte med rektor och PA


Protokoll läsåret 2020 – 2021

2021-05-20 Protokoll Styrelsemöte med rektor och PA

2021-04-15 Protokoll Styrelsemöte med rektor och PA

2021-03-08 Protokoll Styrelsemöte med rektor och PA

2021-02-11 Protokoll Styrelsemöte med rektor och PA

2021-02-04 Protokoll Styrelsemöte med CAD

2021-01-14 Protokoll PTA Styrelse m rektor

2021-01-11 Protokoll PTA Styrelse

2020-12-03 Protokoll PTA och HP – möte m rektor

2020-11-30 Protokoll PTA och HP – möte m rektor

2020-11-26 Protokoll PTA Styrelse.pdf

2020-11-23 Protokoll PTA Styrelsemöte m rektor

2020-10-20 Protokoll PTA Styrelse.pdf

2020-10-07 Konstituerande möte – Protokoll.pdf

2020-10-07 Årsmöte – Protokoll.pdf

2020-09-22 Protokoll Styrelsemöte m rektor och pa.pdf

2020-08-25 Protokoll PTA Styrelsemöte m rektor

2020-08-10 Protokoll PTA Styrelse.pdf