Heart parent

Vad gör en Heart Parent (HP)/klassförälder?

 • Informerar klassen om att de är klassföräldrar samt deras roll som HP.
  Här finns ett förslag på mail som du kan skicka till föräldrarna i klassen:
  Mail till klassens föräldrar
 • HP är kontaktlänken som förmedlar information mellan PTA och klassens föräldrar.
 • Minst en HP per klass förväntas delta på PTA möte ca 2-3 ggr / termin.
 • Arrangerar någon aktivitet för att öka gemenskapen mellan klassens elever och mellan föräldrar t.ex. filmkväll, bowling, grillkväll, bad etc.
  Eftersom klasserna mixas vartannat år så kan det vara trevligt att anordna något gemensamt med de andra parallellklasserna. Detta avgör ni, men diskutera gärna med HP i de andra klasserna hur ni vill göra.
 • Varje årskurs har sin egen kassa som de hjälps åt att samla in till för att kunna göra något kul tillsammans t.ex. när de slutar åk 9. Kom gärna på idéer som kan hjälpa eleverna att samla in pengar under terminen.
  Tänk på att Spring Fair är ett utmärkt tillfälle att samla in pengar till klasserna! Ett bankkonto till varje årskurs finns hos Swedbank som PTA administrerar. Insamlade pengar kan sättas in antingen via bankgiro 138-5632 eller
  Swish 123 395 00 86.
  VIKTIGT – ange i meddelande vilket år eleverna är födda (t.ex. 2008, 2007 etc) så att pengarna kan sättas in på rätt årskurs konto.
 • Samla in pengar och köp något till mentorerna i slutet av terminen.
 • HP under vårterminen är med och anordnar Spring Fair.
  Mer information kommer. Klicka -> Till dig som Heart Parent