Startsida

PTA är en ideell organisation med föräldrar som, i samarbete med IES, arbetar för elevernas intressen och förbättring
av den totala skolmiljön. 

PTA arbetar för att främja de sociala relationerna och för en god samverkan mellan skola, elever och föräldrar.
Detta för att alla elever ska få en bra skolgång och trivsam omgivning. 

  • Engagerar oss i elevernas hälsa 
  • Jobbar för säker skolväg 
  • Bidrar till sammanhållning mellan klasserna 
  • Sprider och tar in information från föräldrar och klassföräldrar (HP)
  • Lyssnar av elevrådets åsikter 
  • Samarbetar med rektor och skolans ledning kring förbättringar i stort och smått

Allt för elevernas bästa!


Vi behöver dig!
Oavsett om du vill vara aktiv eller stödmedlem hoppas vi att 100 kr är en så pass låg summa att du kan skänka den till föreningen. Förutom att bli inbjuden på föreläsningar, ges möjlighet att framföra dina åsikter och föra dialog med skolans personal, får du även den goa känslan i magen att du gör något för ditt och andras barn. Vi är en liten grupp personer som jobbar gratis på vår fritid med att förbättra inom- och utomhusmiljön för våra barn. Med en kassa har vi även möjlighet att göra smarta investeringar till barnen eller bjuda in föreläsare som hjälper oss i vår roll som föräldrar.

Är du ännu inte medlem betalar du in 100 kr via Swish: 1233950086 eller BG: 138-5632 (Swedbank). Ange barnet/s namn och klass vid betalning. Summan täcker ett års medlemskap och betalas per familj.


Gå gärna med i vår Facebook-grupp PTA IES HALMSTAD: www.facebook.com/groups/ptaieshalmstad