Styrelse

Styrelsen 2022-2023

Elisabeth Janver -> Ordförande
Paulina Strömberg Wester -> Vice ordförande
Hanna Britton -> Kassör
Annika Täljegård -> Ledamot
Emma Lindberg -> Ledamot
Marta Petkovic -> Ledamot tillika web-ansvarig

Mailadress till PTA styrelse: ptahalmstad@gmail.com